Ordet Healing kommer i från engelskans ”heal” och hänvisar till svenska ordet helande och läkande. Ja, läka vill vi alla men hur vi går till väga är individuellt. Vissa vill läka, vara pigga och friska på naturlig väg, Då är Healing ett alternativ. Andra vill ha klinisk och vetenskapligt bevis för att bli friska. Healing ställer inga diagnoser.

Lite historia
Energimedicinska tekniker/metoder som vi känner till idag har sin bakgrund i från grekisk, romersk, kinesisk, japansk, indisk, fornnordisk läkekonst. Deras grundläggande syn på läkning; var att livets alla komponenter hörde samman i ett större sammanhang, en helhet av livet.
Filosofi, religion, matematik, etik, läkekonst och kosthållning förstod man att det hängde samman i ett sammanhängande system.
Detta möjliggjorde att välutvecklade naturfolk och kulturer fick tillgång till stor visdom. Ordet hela blir i detta sammanhang lättare att hantera, eftersom ett sjukdomstillstånd gör att kroppen inte

Healing

Mina tankar om Healing
Energimedicin – Healing för mig är att träna sig att förstå, överföra, balansera, rikta och transformera energin I sin helhet. Med ett öppet sinne, förståelse för energi samt träning och utbildning så fungerar det utmärkt. Då kan vi balansera, programmera om, transformera, stärka på energinivå och läka ut de flesta mentala, känslomässiga, fysiska tillstånd.

De läkande Healing energierna gör alltid sitt jobb, får de jobba fritt så söker de sig till stagnerad energi och löser upp den. En blockering är transformerad. Eller så kan Jag i mitt Healingarbete arbeta mer personligt. Då styr jag healingenergin, riktar den dit jag vill att den ska arbeta, vad som ska transformeras eller läka. Därefter, är det var och ens ansvar att ha ett öppet sinne och ta emot läkning, som kan beröra alla delar i livet. Healingenergin arbetar lika på distans som i fysisk närvaro i samma rum. Energi kan inget om närvaro, utan det beror på hur vi upplever det.

Jag brukar beskriva det som att jag uppdaterar systemet, eller jobbar med kroppens elektromagnetiska fält (aura), när jag behandlar med healingenergi. Kvantfysiken vet i dag att kroppen har ett elektromagnetiskt fält som kommunicerar med organen via hjärnan och dess intelligenta uppkopplingar till en annan nivå av energi. Detta har vetenskapen upptäckt på ett helt annat sätt, än vad som tidigare varit känt. När dessa uppkopplade intelligenta energier arbetar tillsammans och riktas dit blockerad och stagnerad energi finns (blockeringar).  Så har jag med healingenergin möjlighet att olika healingtekniker att transformera den stagnerade energin.

https://www.svd.se/vara-kroppar-ar-levande-natverk
https://www.livsenergin.se/star-code-healing/
https://www.livsenergin.se/reiki/

Energimedicinsk Healing utgår alltså från att ett energisystem finns. Detta energisystem påverkar oss positivt och negativt beroende på hur vi lever våra Liv. Detta energisystem utgår också från att vi medvetet kommer att välja en gynnsammare balans och följa vårt hjärtas visdom.

https://www.sciencedirect.com/book/9780443067297/energy-medicine

Visdom – vetenskap?
Eftersom kunskapen om hur riktade bioenergier kan läka organismer är i många traditioner, gammal visdom, därmed har healing blivit oförklarlig och bortglömd kunskap. I vår tid har denna kunskap glömts bort allteftersom vetenskapen hittills valt att förklara kroppens energisystem med elektrokemiska impulser via nervsystemet. Dessa signaler har forskningen med tiden upptäckt är för långsamma för att möjliggöra information ner på cellulär nivå. Idag forskas det istället på kroppens elektromagnestiska fält och hur kroppens organ kommunicerar med hjärnan via intelligenta uppkopplingar på helt annan nivå än vad som tidigare varit känt.

Idag börjar vetenskapen inse att meridianer, akupunkturpunkter, energipunkter och chakran ligger närmare sanningen än en biokemisk energiförsörjning. De gamla kulturerna förstod att det finns en intelligens som styr både universum, jorden och mikrokosmos/kroppen. Idag bedrivs evidensbaserad forskning inom healing på många universitet och sjukhus runt om i världen, med goda resultat inom en rad sjukdomar och stressrelaterade tillstånd. Den kvantmedicinska forskning som pågår. Visar på stora likheter med healing, eftersom båda arbetar med omedelbara tillståndsförändringar som skapar nya förutsättningar till läkande. Artificiell intelligens inom sjukvården, Bioresenans och NLS maskiner inom den komplementär vården.

Med datorernas intåg i våra liv blir energiteknikerna lättare att förstå, eftersom det finns många analogier mellan datorer och kroppens sätt att fungera.  Pratar man processorer, hårddiskar, mjukvara och hårdvara blir det lätt att tänka att vi kanske fungerar på ett liknande sätt.

Mycket av den okunskap som finns om healingen beror givetvis på avsaknad av vetenskapliga förklaringsmodeller. Men allteftersom vetenskapen hinner ifatt den gamla visdomen och läkekonsten, förklaras den energirelaterade terapiformerna och blir alltmer vanliga.

.

Healing som andliga, spirituella tekniker
I alla kulturer historiskt, så finner vi naturlig läkning som en del av deras vardag. Förmågan att hantera energier med spirituella krafter var starkare och naturligare förr. Tex. Än idag står vetenskapen handfallen inför tex. den teknik som används för att ”stilla blod”.


För många som blivit piggare och friskare från ett tillstånd av stress, utmattning, ångest, sjukdomar mm med hjälp av healing upplever det som en oförklarlig känsla av befrielse. Kallas ibland för mirakel eller spontanläkning.

Jag, som Healer utför inte mirakel, utan förlitar mig på ett större sammanhang där jag fungerar som en kanal mellan våra olika världar och olika frekvenser av energier. Jag arbetat med olika frekvenser, som jag tränat dagligen sedan 1995, då jag gick min första healingutbildning. Energiträning i olika dimensioner igenom åren har gett mig en inre visdom och spirituell kompetens. Jag använder mig av olika energitekniker och guider/hjälpare och i bland är klientens egna andliga team (eget spirituella nätverk) med och jobbar i healingsessionen.

När jag jobbar som spirituell (andlig) healer, arbetar jag med en större medvetenhet som möjliggör att jag får tillgång till kunskap, visdom, intelligent energi, helande och läkande energi som vi jobbar med under healingsessionen. Jag har en naturlig gåva som med träning har blivit en välutvecklad kanal till den spirituella/andlige världen och dess medvetna, kärleksfulla, intelligenta energier och hjälpare/guider i universum.

Många känner av dessa energier men är inte tränad i att tro på sina egna upplevelser och förmågor. I Vår nutida uppfostran, är det oftast ett sökande av yttre bekräftelse som gör att vi dämpar våra naturliga talanger och förmågor. Vi behöver bara, vara medveten om att vi är olika som människor. Vissa har behov av att bekräftas av högre medvetandeplan och få möjligheten att läka, vara pigga och friska på naturlig väg och andra vill ha klinisk och vetenskapligt bevis för att bli friska.

Jag kan inte avfärda healingens, oförklarliga kvaliteter och läkningsförmåga.
Lika lite som vetenskapen kan bevisa livet, kan vi vetenskapligt bevisa healing.